خدمات

آساتک الوند > خدمات

استهلاک وکاهش بهره عمرقطعات سبب کاهش کيفيت عملکرد و ايمن آسانسورها و پله برقی می گردد. بنابراين سرويس و نگهداری به موقع و تعويض قطعات غير قابل چشم پوشی است. در اين راستا شرکت مهندسی آسا تک الوند نسبت به ارائه خدمات ذيل در کليه نقاط ايران آمادگی کامل را دارد.

خدمات جامع سرويس و نگهداری ( system service ) به کليه برند های خارجی و داخلی مانند:
OTIS ,KONE , THYSEENKRUPP , DNDT, SELOON,MP,GLARIE
24 ساعت شبانه روز
7 روز هفته
365 روز در سال

شرکت مهندسی آسا تک الوند طبق چک ليستهای استاندارد از آسانسورهای تحت سرويس و نگهداری خود بطور منظم بازديد بعمل آورده و با انجام تعميرات  پيشگيرانه و گزارش به کارفرما مانع از توقف آسانسور و پله برقی ميگردد .توجه به بکارگيری پرسنل تحصيلکرده و مجرب در پروژه های با نگهدار مقيم ضمن ارائه خدمات تخصصی و به موقع، آسودگی خاطر مشتريان را نسبت به عملکرد ايمن آسانسور و پله برقی فراهم نموده است.

تامين قطعات ارجينال با گارانتی يکسال

شرکت مهندسی آسا تک الوند کليه قطعات آسانسورهای داخلی و خارجی را از اروپا با گارانتی يکساله درکوتاهترين زمان تامين می نمايد . درحال حاضر بخش عمد ه ائی از قطعات اضطرای آسانسورهای اروپائی در انبار شرکت موجود است که درصورت تماس مشتری بلافاصله اطلاعات لازم توسط بخش فروش ارائه ميگردد.

باز سازی و نوسازی و اخذ استاندارد ايران

شرکت مهندسی آسا تک الوند با انجام بازسازی و نوسازی آسانسورهای قديمی به بهترين عملکرد خود شامل: انتقال ايمن مسافرين، افزايش کارائی و زيبائی آسانسور دست يافته است. امروز شرکت مهندسی آسا تک الوند يکی از شرکتهائی است که درراستای ارائه خدمات جامع موفق بوده است.

نصب و راه اندازی سنسورهای زلزله و نجات اضطراری در زمان قطع برق و آتش سوزی

اخذ گواهی نامه عملکرد استاندارد آسانسور( اوليه و ادواری ) از سازمان استاندارد ايران و اخذ گواهينامه ايمنی مورد تاييد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی